Oslo Maritime Kulturhavn (OMK) ble stiftet i 1994, med formål å arbeide for opprettelsen av en museumshavn for bevaringsverdige fartøyer og et senter for det maritime vernearbeidet i Oslo.

OMK er organisert som en forening, og har følgende organisasjoner som medlemmer:

Norsk Veteranskibsklub
Seilskøyteklubben Colin Archer
Den norske Veteranredningsskøyte Forening
Norsk Motorskøyteklubb
KFUM Oslo Sjøkorps
Kystlaget Viken (lokallag av Forbundet KYSTEN)
Fartøylaget KNM Alta

OMK disponerer skurene 28 og 29 på Nordre Akershuskai, med tilhørende kai, samt østsiden av Rådhusbrygge 1. Skur 28 inneholder møtelokaler for OMKs medlemsorganisasjoner. Skur 29 blir brukt som lager og verksted for fartøyene i havnen.

Følgende fartøyer har fast plass på OMKs område:

Minesveiperen KNM 'Alta'
Det kullfyrte passasjerskipet D/S 'Børøysund'
Den bermudariggede ketchen S/Y 'Mohawk'
Den kullfyrte slepebåten S/S 'Styrbjørn'.