Fartøyene

Flere verneverdige fartøyer har plass ved Oslo Maritime Kulturhavn. Alt arbeide med fartøyene - restaurering, vedlikehold og drift - drives gjennom frivillig arbeid og dugnad. Fartøyene er unike kulturminner i sitt slag. Antikvariske retningslinjer ligger til grunn for vernearbeidet. Foreningene som står bak fartøyene er åpne for alle.

DS Børøysund ble bygget i 1908 som kombinert slepe- og rutedampskip Odin, men senere bygget som lokalruteskip Skjergar og seilte i årene 1925-1960 som Børøysund for Vesteraalens Dampskibsselskap. Norsk Veteranskibsklub sikret seg skipet for bevaring i 1969. Er oppført på Riksantikvarens liste over verneverdige fartøyer.

M314 ALTA. Minesveiper, bygget i Maine, USA, i 1953. Seilte i flere år under amerikansk flagg og belgisk flagg, før båten ble overført til den norske marinen i 1966. Alta var en av i alt ti fartøyer av Sauda-klassen, fem bygget i USA og fem på lisens i Norge etter de samme tegningene. Eier: Forsvarmuseet. Driftes av Fartøylaget KNM Alta.

DS Styrbjørn, dampbåt bygget i Göteborg i 1910. Var en gang Skandinavias største og sterkeste slepebåt. Norsk Veteranskibsklub kjøpte båten i 1979. I over 30 år er båten blitt restaurert av klubbens medlemmer på dugnadsbasis og finansiering fra Riksantikvaren. Båten har original kullfyrt kjele og original dampmaskin. Styrbjörn står idag på Riksantikvarens liste over verneverdige skip.

S/Y Mohawk II, ex. Sylvia. Bermudarigget ketch. Bygd som lystbåt av Stow & Son, Shoreham at Sea i 1904. I 1953 ble Mohawk II kjøpt av Oslo KFUM Sjøkorps som siden har brukt båten aktivt til opplæring og tokt for barn unge. Ble rent i senk i Nederland i 2004, har blitt restaurert på Maritime Center Fredrikstad og ble sjøsatt sommeren 2010. Båten står på Riksantikvarens liste over verneverdige fartøyer.